מה זה הצהרת הון?
תשובה - הצהרת הון היא סיכום של כל הנכסים פחות ההתחייבויות שיש לאדם פרטי נכון ליום ההצהרה
למה נדרשת הצהרת הון?
תשובה - באמצעות כלי זה מס הכנסה יכול לבדוק אם כל ההכנסות דווחו
לדוגמה
אדם העביר הצהרת הון ליום 31/12/2019 
סך הנכסים פחות התחייבויות עמד על 1,000,000
בשנת 2020 היה לו רווח שנתי בסך 200,000 
לאחר שנה מס הכנסה שוב ביקש הצהרת הון ליום 31/12/2020, לפי ההצהרה השניה סך הנכסים פחות התחייבויות עמד על 1,200,000(נרכש רכב)
האם המצב תקין ?
התשובה היא לא! למה ?  
תשובה מפני שמס הכנסה ישאל אותו איך היה לך כסף לחיות אם השתמשת  בכל הרווח שלך משנת 2020 לרכוש רכב חדש ועוד בלי הלוואה!!
בשלב הזה נדרש לתת הסברים כך לדוגמה, אותו אדם מציג למס הכנסה העברה בנקאית מיום 24/04/20. העברה בנקאית התקבלה מאבא של אשתו שהיה נדיב במיוחד והחליט לפצות את חתנו ברכב חדש מהנילון. כאן יש הסבר פשוט, אולי קצת דימיוני, אבל בהחלט מסביר את הפרש ההון שהתגלה.
לסיכום כדי להגיש הצהרת הון רצוי להתייעץ עם רואה חשבון 
רואה חשבון בחדרה אייל שגן נותן את כל השירותים הדרושים לבעל עסק כדי לנהל את עיסקו מול הרשויות המס בקלות וביעילות . 

מסמכים הדרושים לצורך מילוי הצהרת הון

הצהרת הון ליום ‏31/12/20XX


אישורים מבנקים על יתרות חשבונות בנק של העסק  אשתך/בעלך והילדים שטרם מלאו להם 18

 1. אישור יתרה מרוכז לסוף שנה/יום ההצהרה שכולל את יתרת:
  1. עו"ש
  2. כרטיס אשראי
  3. פיקדונות
  4. הלוואות
  5. ניירות ערך .  

מגרשים דירות רכבים ועוד שיפוץ דירה מעל 6000 ₪

 1. חוזי רכישה וגם חוזי מכירה של נכסי נדלן
  1. בית בפרטי.
  2. מגרשים לבניה
  3. שטחים חקלאים
  4. זכויות במקרקעין
 2. כלי רכב , אופנועים וכלי שייט:
  1. רשיון רכב לרבות זיכיון דברים
  2. במידה והרכב נמכר להציג רק את זיכיון הדברים.
 3. חשבוניות עבור שיפוץ בית/מבנה/תוספות כאלו ואחרות למבנים וגם לחצר שמעל 6000 ₪ .


רכוש

א.   מזומנים ביד, מטבע חוץ ביד, תעודות מילווה חובה.
ב.   חייבים  פרטיים שמות, תאריכי היווצרות החוב, סכומים  ואישורים   מהחיובים.        

תכולת הבית

   נא לערוך רשימה ולציין מחירי קנייה של מוצרים בני קיימא כגון:
 (1   מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות, שטיחים וזאת רק כאשר עלות כל
      פריט הינה מעל 3,000 ש"ח.
 (2   אוספים - בולים, מטבעות.
 (3   תכשיטים - פירוט מלא רצוי בתוספת פוליסה / הערכה של חברת בטוח


כספת בבנק או בבית -  נא לציין את מספר הכספת, מיקומה ותכולתה.

 

התחייבויות

(יש לציין את תאריך היווצרות החוב, את תנאי הפירעון ואת תנאי ההלוואה(.

 1. התחייבויות במשכנתא עבור רכישת רכוש קבוע - אישורים של יתרת הקרן מהבנק.
 1. לבקש מהבנק כמה ריבית שולמה והצמדה שולמה.                            
 1. התחייבויות עבור רכישת מכוניות וכלי רכב.
 1. לבקש מהבנק כמה ריבית שולמה והצמדה שולמה.            
 1.  זכאים פרטיים - שמות ותאריכי היווצרות החוב, סכומים ואישורי מהזכאים על יתרת הקרן.

תוכניות חיסכון בקופות פנסיה, ביטוח מנהלים ,

נדרש להביא
 1. עו"ש עסקי
 2.  ניירות ערך עסקי (לפי מחירי עלות(
 3.  מטבע זרה.
 4. תוכניות חסכון עסקיות (קרן בלבד(
 5. יתרת הלוואות עסקיות (קרן בלבד(
 6. אישורים על קופת פיצויים
 7. שקים דחויים שהופקדו בבנק
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze