עוסק פטור כל מה שצריך לדעת

מי לא יכול להיות עוסק פטור? 

1. מי שמחזור העסקאות שלו מעל 100,491 שקלים חדשים (נכון ל 2020) לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;
2. מי שתחום העיסוק שלו בין הענפים הבאים (קישור לחץ כאן)

אם נרשמתי כעוסק פטור אבל הייתי צריך להרשם כעוסק מורשה?

לדעתי, יש לנקוט משנה זהירות בהגדרת העיסוק ובחירת הענף.
ההתחכמות אמנם תסייע לרישומו כעוסק פטור, אולם אם בדיעבד יתברר שעיסוקו אינו מאפשר רישום כעוסק פטור, עלולים לשנותו רטרו לעוסק מורשה (גם אם רק רעיונית), והמשמעות הינה שיידרש כמובן להוסיף מע"מ על כל הקבלות שהנפיק כעוסק פטור, וכבר לא יהיה לו ממי לדרוש את המע"מ. ומנגד יוכל לדרוש מע"מ תשומות רטרו 6 חודשים בלבד, ובגין תקופות קודמות יצטרך לבקש את אישור המנהל.
 
אישית לא נתקלתי במקרה כזה, אבל ככל שאנו מטפלים בפתיחת התיק, אנו לא אמורים ליטול עלינו סיכונים מיותרים, גם אם הינם קלושים. זהירות יתר ודאי לא תזיק.

עוסק פטור, חשבונית מס או קבלה?

ראשית עוסק פטור לא נדרש לנהל פנקס חשבונית מס נקודה
שנית להלן ההגדרה של עוסק זעיר לפי הוראות ניהול ספרים סעיף 2א:
 2א.       ..., עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1)        שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;
(2)        תיק תיעוד חוץ.


הערה חשובה - ניתן לשים לב שלא מופיע בהגדרה יומן כרוך או ספר הזמנות, מנסיון ישנם מקרים בהם בביקורת ספרים ביקשו מעוסק פטור להמציא ספר הזמנות או יומן כרוך, מכיוון שהעוסק לא ניהל (ובצדק שכן זו לשון החוק) נרשם לו ליקוי, אומנם הליקוי בוטל מול גורם בכיר יותר במס הכנסה ולעוסק לא נרשם שום ליקוי. לכן ישנם רואי חשבון ויועצי מס שכדי לא להגיע בכלל למצב כזה שיש ליקוי מייעצים ללקוחות כן לנהל ספר הזמנות ו/או יומן כרוך.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי,

עוסק פטור או עוסק זעיר?

במס הכנסה מכנים עוסק פטור מתשלום מע"מ בשם עוסק זעיר וזאת בהתאם לסעיף 2א להוראות ניהול ספרים. וזאת לשון החוק ...עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו...
במילים אחרות מי שפתחו לו תיק של עוסק פטור במע"מ  אזי הוא עוסק זעיר לפי מס הכנסה.
דגש בחוק מע"מ, תשל"ו-1976,המונח עוסק זעיר נמחק בתיקון מס'24 תשס"ב – 2002.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי,

עוסק פטור משלם ביטוח לאומי או מס הכנסה ?

התשובה היא ייתכן וכן, 
​​​​​​​
לעיתים אנשים חושבים שעוסק פטור הוא פטור מתשלום כל המיסים  אולם כל מקרה לגופו, עוסק פטור ייתכן והוא נדרש לשלם ביטוח לאומי וכך גם לגבי מס הכנסה .
תשלום מס הכנסה תלוי בגובה ההכנסה השנתית של אותו עוסק וגם בגובה נקודות הזיכוי שלו.
תשלום ביטוח לאומי תלוי בגובה ההכנסה החודשית ובהגדרה של העוסק הפטור הצפצפי בביטוח לאומי
עוסק פטור למעשה פטור מתשלום מע"מ בלבד
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי,

לפרטים נוספים צרו קשר 
  
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze