עידכון 01/11/20
נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע 9+10/2020
תנאי 1 ירידה של 40% לפחות במחזור
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף:

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

דגש לא מדובר במענק השתתפות בהוצאות הקבועות שניתנה בגינו מקדמה באמצע אוקטובר ראה עידכון 4/10/20.

עידכון 29/10/20
הנחה 95% בארנונה ניתנת למי שיש לו ירידה במחזורים לעומת תקופה מקבילה בשנת 2019:

תנאי 1
5+6/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 6+7+8
7+8/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 9+10
9+10/20 שיעור ירידה 25% הנחה לחודשים 11+12
11+12/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 1+2.2021

תנאי 2
העסק קיבל מענק השתתפות בהוצאות הקבועות

איך מגישים את המענק?:
שלב 1
עסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח צריך להציג מסמך המאשר קבלת מענק השתתפות בהוצאות הקבועות, המסמך העובר לכל בעל עסק לאחר קבלת המענק.
דוגמה למסמך  
https://www.sba.org.il/SiteCollectionImages/HomePic/IshurMisim.png

עסקים עם מחזור מתחת 300,000 לא נדרשים להצגי את האישור.

שלב 2
הגשת טופס מקוון המופיע באתר https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx בתחתית העמודעידכון 04/10/20
עצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר צופים ירידה של 25% לפחות בפעילות בשל משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק קטן לחודשים ספטמבר-אוקטובר
מחזור שנתי עד 100 אלף ₪ – מקדמה בסך 1,500 ₪.
מחזור שנתי 100 – 200 אלף ₪ - מקדמה בסך 2,000 ₪
מחזור שנתי 200 – 300 אלף ₪ - מקדמה בסך 3,000 ₪.
קישור להגשת מענק

https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant


עידכון 30/09/20 2
מליאת הכנסת אישרה: מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה והקלות לעסקים קטנים

 מליאת הכנסת אישרה הערב  את  הצעת החוק שיזמו ראש הממשלה ושר האוצר לפיה תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020.  בהתאם לחוק שאושר,  התוספת תעמוד על  62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר
מי זכאי למענק? https://www.gov.il/he/Departments/Guides/work-grant-for-employees-and-self-employed

קישור להגשת המענק

https://www.gov.il/he/service/submitting-an-online-claim-for-job-grant

עידכון 30/09/20
הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות בגין מאי יוני  לעסקים קטנים. 

 בנוסף, ועל מנת לסייע לעסקים הקטנים באופן מיידי, אושרה ההצעה להקל על עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ולקבוע שהוא יהיה זכאי למענק השתתפות בהוצאות, בעד חודשי הזכאות מאי ויוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיו אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.


עידכון 29/09/20
לתשומת לבכם מקצועות חיוניים מוגדרים באתר שקישור, נא לחפש אם העסק שלכם מופיע ברשימה. בהצלחה🌷
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

עידכון 13/09/20
לקוחות יקרים, נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע לחודשים 7+8/2020, המענק מיועד ל:
מי שישלו ירידה  40% במחזורים של חודשים 7+8/20 מול 7+8/19.
קישור להגשת המענק
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard


עידכון 16/8/20
עידכון לקוחות יקרים, מענק חודשים 5+6/2020 השתתפות בהוצאות הקבועות המענק מיועד ל:
עסקים עם מחזור שנתי מעל 18 אלף ש"ח .
נדרשת ירידה של 40% במחזורים של חודשים 5+6/20 מול 5+6/19.
קישור להגשת המענק

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3


מענק לעצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020 ❗❗
https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant/
עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:

מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪
מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze