עידכוני קורונה - רואה חשבון אייל שגן 

עידכון 14/07/21

נפתחה אפשרות להגשת מענק 5+6/2021
תנאי 1 
ירידה של 40% במחזור לפחות לעומת 5+6/2019  לעניין זה מענק סוציאליות 
ירידה של 25% במחזור לפחות לעומת 5+6/2019  לעניין זה מענק הוצאות קבועות
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף:

יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף: לחצו כאן 
מענק הוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי מעל 300,000 ש"ח להגיש בקישור זה : לחצו כאן


עידכון 11/05/21

נפתחה אפשרות להגשת מענק 3+4/2021
תנאי 1 
ירידה של 40% במחזור לפחות לעומת 1+2/2019  לעניין זה מענק סוציאליות 
ירידה של 25% במחזור לפחות לעומת 1+2/2019  לעניין זה מענק הוצאות קבועות
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף: לחצו כאן 
רו"ח אייל שגןמענק הוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי מעל 300,000 ש"ח להגיש בקישור זה : לחצו כאן


עידכון 18/03/21


לקוחות יקרים לגבי מענקים לשנת 2021 שימו לב להודעה מהיום
בעקבות פנייתנו ובהמשך להמלצתנו הועבר תיקון לחוק שקובע גובה המענקים הסוצייאלים בשנת 2021 יהיה על בסיס הכנסות שנת 2018 או 2019, לפי הגבוה מביניהם, כפי שהיה עד כה, ולא רק על פי שנת 2019.
תזכורת 
מענק סיוע ירידה של 40% 
מענק השתתפות בהוצאות הקבועות ירידה של 25%

הסבר נרחב יותר

קישור להגשת המענק
עידכון 15/03/21


נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע 1+2/2021
תנאי 1 ירידה של 40% לפחות במחזור לעומת 1+2/2019

נפתחה אפשרות להגשת מענק הוצאות קבועות 1+2/2021
תנאי 1 ירידה של 25% לפחות במחזור לעומת 1+2/2019
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף:
רו"ח אייל שגן

קישור להגשת המענק
עידכון 10/02/21

מענק פגיעה ממושכת

תנאים לקבלת המענק:

עסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪
עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.
עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019.
 • אם הפגיעה מ-25% ועד 40% - מענק של 3,000 ₪ 
 • אם הפגיעה מ-40% ועד 60% - מענק של 5,000 ₪ 
 • אם הפגיעה מעל 60% - מענק של 9,000 ₪ 

עסקים עם מחזור של מ-300 אלף עד 400 מיליון ₪
 • מינימום מענק – 9,000 ₪.
 • מקסימום מענק – 50,000 ₪.


 • מי שהיה זכאי ל-3 מענקים בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שלו בשנת 2020.
 • המודל לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020
  מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020,  יהיה זכאי למענק נוסף של:
  • עוסק פטור –3,000 ₪.
  • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
להגשה


החזר ימים בעבור שכר ששולם לעובדים ששהוא בבידוד

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור שכר ששולם לעובדים ששהו בבידוד.

קישור לשירות עידכון 06/01/21
נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע 11+12/2020
תנאי 1 ירידה של 40% לפחות במחזור דגש יכול להיות שיעדכנו לירידה של 25%  בכל מקרה אעדכן בהמשך
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף: קישור למענק

עידכון 29/12/20
מתן אורכות להגשת בקשות בגין מענק עידוד תעסוקה עבור חודשים יוני-אוקטובר , האורכות יינתנו עד ליום 31.1.21 ויחולו על בקשות למענק, אף אם חלף המועד להגשתן. לשכת שירות התעסוקה נערכת ליישום החוק.   להלן קישור להצעת חוקעידכון 15/12/20

נבקש לעדכנכם כי נפתחה מערכת הגשת ערר על החלטת רשות המסים למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות.
 
נציין כי הגשת הערר מותנית בקבלת החלטה בדבר השגה שהוגשה לרשות המסים.
 
לפרטים נוספים ולהגשת הערר לחצו כאן https://www.gov.il/he/service/appeal-regarding-tax-authority-decision
 

בברכה,
שגן אייל


עידכון 15/11/20
בעניין אחוזי הירידה, השאלה חוזרת על עצמה, אז לטובת הבהירות:

א.חלוקה לפי מענקים:
מענק הוצאות:
3-4   קטן 25% גדול 25%
5-6   קטן 25% גדול 40%
7-8   קטן 40% גדול 40%
9-10 קטן 25% גדול 25%

מענק סיוע:
3-4    קטן 25% גדול 25%
5-6    קטן 40% גדול 40%
7-8    קטן 40% גדול 40%
9-10  קטן 40% גדול 40%
------------------------------------

או בתצורה זו:
חלוקה לפי עסקים:

עסק קטן (מתחת ל 300 אלף):
3-4:   הוצ' 25% סיוע 25%
5-6:   הוצ' 25% סיוע 40%
7-8:   הוצ' 40% סיוע 40%
9-10: הוצ' 25% סיוע 40%

עסק גדול (מעל 300 אלף)
3-4:   הוצ' 25% סיוע 25%
5-6:   הוצ' 40% סיוע 40%
7-8:   הוצ' 40% סיוע 40%
9-10: הוצ' 25% סיוע 40%


עידכון 01/11/20
נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע 9+10/2020
תנאי 1 ירידה של 40% לפחות במחזור
יתר התנאים ניתן לראות בקישור המצורף:

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

דגש לא מדובר במענק השתתפות בהוצאות הקבועות שניתנה בגינו מקדמה באמצע אוקטובר ראה עידכון 4/10/20.

עידכון 29/10/20
הנחה 95% בארנונה ניתנת למי שיש לו ירידה במחזורים לעומת תקופה מקבילה בשנת 2019:

תנאי 1
5+6/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 6+7+8
7+8/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 9+10
9+10/20 שיעור ירידה 25% הנחה לחודשים 11+12
11+12/20 שיעור ירידה 60% הנחה לחודשים 1+2.2021

תנאי 2
העסק קיבל מענק השתתפות בהוצאות הקבועות

איך מגישים את המענק?:
שלב 1
עסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח צריך להציג מסמך המאשר קבלת מענק השתתפות בהוצאות הקבועות, המסמך העובר לכל בעל עסק לאחר קבלת המענק.
דוגמה למסמך  
https://www.sba.org.il/SiteCollectionImages/HomePic/IshurMisim.png

עסקים עם מחזור מתחת 300,000 לא נדרשים להצגי את האישור.

שלב 2
הגשת טופס מקוון המופיע באתר https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx בתחתית העמודעידכון 04/10/20
עצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר צופים ירידה של 25% לפחות בפעילות בשל משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק קטן לחודשים ספטמבר-אוקטובר
מחזור שנתי עד 100 אלף ₪ – מקדמה בסך 1,500 ₪.
מחזור שנתי 100 – 200 אלף ₪ - מקדמה בסך 2,000 ₪
מחזור שנתי 200 – 300 אלף ₪ - מקדמה בסך 3,000 ₪.
קישור להגשת מענק

https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant


עידכון 30/09/20 2
מליאת הכנסת אישרה: מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה והקלות לעסקים קטנים

 מליאת הכנסת אישרה הערב  את  הצעת החוק שיזמו ראש הממשלה ושר האוצר לפיה תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020.  בהתאם לחוק שאושר,  התוספת תעמוד על  62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר
מי זכאי למענק? https://www.gov.il/he/Departments/Guides/work-grant-for-employees-and-self-employed

קישור להגשת המענק

https://www.gov.il/he/service/submitting-an-online-claim-for-job-grant

עידכון 30/09/20
הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות בגין מאי יוני  לעסקים קטנים. 

 בנוסף, ועל מנת לסייע לעסקים הקטנים באופן מיידי, אושרה ההצעה להקל על עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ולקבוע שהוא יהיה זכאי למענק השתתפות בהוצאות, בעד חודשי הזכאות מאי ויוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיו אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.


עידכון 29/09/20
לתשומת לבכם מקצועות חיוניים מוגדרים באתר שקישור, נא לחפש אם העסק שלכם מופיע ברשימה. בהצלחה🌷
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

עידכון 13/09/20
לקוחות יקרים, נפתחה אפשרות להגשת מענק סיוע לחודשים 7+8/2020, המענק מיועד ל:
מי שישלו ירידה  40% במחזורים של חודשים 7+8/20 מול 7+8/19.
קישור להגשת המענק
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard


עידכון 16/8/20
עידכון לקוחות יקרים, מענק חודשים 5+6/2020 השתתפות בהוצאות הקבועות המענק מיועד ל:
עסקים עם מחזור שנתי מעל 18 אלף ש"ח .
נדרשת ירידה של 40% במחזורים של חודשים 5+6/20 מול 5+6/19.
קישור להגשת המענק

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3


מענק לעצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020 ❗❗
https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant/
עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:

מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪
מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze