שלבים בהקמת חברהשלב 1- שליחת הלקוח לעורך דין על מנת שיפתח לו חברה תוך זמן קצר. להלן המסמכים שנדרש לקבל מעורך הדין.
 1.  פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין .
 2. בנוסף ראה מסמכים שיש לבקש מעורך דין לצורך פתיחת חשבון בנק בשלב 2+3 להלן.
 3. להכין חותמת עם שם החברה ו- ח.פ על מנת שיוכל לחתום על המסמכים.

שלב 2 – מסמכים לצורך פתיחת חשבון בנק:
 1. תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים (נדרש רק במקרה שהחברה נוסדה לפני 1/2/2000).
 2. תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 3. פרוטוקול החלטות החברה.
 4. אישור עו"ד המיועד לבנק בו נפתח החשבון המציין מי בעלי זכויות החתימה בחברה.
 5. דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 6. תעודת התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.
 
שלב 3 – פתיחת החברה במע"מ ובמס הכנסה. 

 
 1. תעודת התאגדות  מאת רשם החברות במשרד המשפטים. לבקש מעו"ד
 2. הצהרת דירקטורים - לבקש מעו"ד
 3. תעודת זהות של הדירקטורים בחברה.
 4. פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין. - לבקש מעו"ד
 5. צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העוסק או אישור פתיחת חשבון מבנק.
 6. חוזה שכירות או חוזה רכישה.
 7. תעודה/רישיון עיסוק (אם הפעילות קבלן אזי תעודת קבלן רשום).
 8. הסכם התקשרות/חשבונית קנייה/חוזה עבודה.
 
שלב 4 – עדכון הניכוי במקור .
יש לציין שחברה בע"מ חייבת בניכוי מס במקור במשך חצי שנה ראשונה.


חזרה לדף הבית לחץ כאן >>
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze