הוראת ביצוע 12 /95 - שומה וניהול ספרים מיסים ט/2 ג-78

הוראת ביצוע 12 /95 - שומה וניהול ספרים  מיסים ט/2 ג-78
 
5  במרץ     1995       (233)                                                         
                                                                                
                                                                                
אל: תפוצה א', נצ'(1), ב'(3), ג'(1), ד(1), ו                                 
                                                                                 
                                                                                
הוראת ביצוע 12 /95 - שומה וניהול ספרים                      
                                                                                 
                                                                                
הנדון:
העלמת הכנסות בקופות רושמות ודרכי הביקורת בהן

                                                                                 
                                                                                
1.  כללי:                                                                   
                                                                                 
1.1  במהלך עבודתם של עובדי נהול ספרים חקירות  ומפקחי  השומה,            
נתגלו מקרים בהם נעשה שמוש לרעה בקופות הרושמות ונמצא  כי            
מבחינה טכנית ניתן לאפס קופות  רושמות,  להפחית  או  לבטל            
לחלוטין סכומים שנרשמו ולשחזר נתונים מאוחר יותר.                    
                                                                                
פעולות אלו התבצעו ע"י הפחתה טכנית של סיכום ה"Z" היומי.             
                                                                                
יש לציין כי סיכום  ה-"Z"  המופחת  שימש  כבסיס  לדיווחים            
לרשויות המס ובאופן זה הועלמו הכנסות.                                
                                                                                
1.2  לאחרונה גברה התופעה של העלמת הכנסות בשיטה  האמורה  ועקב            
כך נפתחו מספר תיקי חקר כנגד מעלימי ההכנסות ויועציהם.               
                                                                                
1.3  עפ"י סעיף 130(א)(1) לפקודת מס הכנסה, חייב נישום לנהל את            
פנקסיו בהתאם להכנסה הנובעת מעסק וממשלח יד.                         
                                                                                
כמו כן, קובע סעיף 7 להוראות ניהול פנקסי חשבונות (מס' 2)            
התשל"ג-1973, את הנוהלים להכרה  בסרט  קופה  רושמת  תקנית            
כמפורט להלן:                                                       
                                                                                
1.3.1  "תיעוד פנים שהוא  סרט  קופה  רושמת  יכלול  רישום            
בנפרד של סכום  כל  תקבול  שנתקבל  תמורת  מכר  או            
שירות, לרבות מכר על  תנאי,  וכן  סכום  כל  תקבול            
שנתקבל בגין חוב בשל מכר  או  שירות,  ואת  הפרטים            
שבסעיף 1 לנספח  א'  שבסעיף  36"  שבהוראות  ניהול            
פנקסי חשבונות".                                             
                                                                                
1.3.2  "אין חובה שסרט הקופה הרושמת, פרט לסרט ביקורת  של            
מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה, יכלול סכום אשר  קבלתם            
נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו  חייבים  רישום            
בסרט הקופה הרושמת".                                          
                                                                                
1.3.3  "עם הסיכום היומי  של  סרט  הקופה  הרושמת,  תיערך            
רשימת השיקים  שקבלתם  נכללה  בסרט,  בציון  פרטים            
לזיהויים, כגון מספר השיק, מספר החשבון של  המושך,            
שם הבנק שעליו נמשך, סניפו ותאריך הפרעון".                   
                                                                                 
1.3.4  "אם בקופה  הרושמת  יש  מונה  הרקות  חזותי  בלבד,            
יצויין על סרט הקופה הרושמת, ביום הראשון  של  שנת            
המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות".                         
                                                                                
                                                                                
2.  דרכי הביקורת בקופות רושמות:                                              
                                                                                
2.1  לאור האמור לעיל, בעת בדיקת סרטי הקופה הרושמת, יש להתמקד            
במספר בדיקות כמפורט להלן:                                           
                                                                                
2.1.1  בדיקות סרטי הקופה של ימים קודמים, סיכום  הסכומים            
הנקובים בסרט והשוואתם עם סיכום ה-"Z" המודפס.                
                                                                                
2.1.2  בדיקת רצף פעולות, דהיינו אם  אין  קפיצות  במספרי            
הפעולות.                                                    
                                                                                 
2.1.3  ביצוע ביקורת  בעסק  בשעות  אחה"צ  והלילה  ועריכת            
קניית ביקורת וזאת מבלי להזדהות.                             
                                                                                 
יש לרשום על גבי ניירו עבודה את תאריך הקניה והשעה            
(שעת המכירה לפי התקנות),  הסכום  ומספר  החשבונית            
ולאחר מספר ימים לשוב ולפקוד את העסק, תוך הזדהות,            
לשם עריכת ביקורת בקופה.                                     
                                                                                
במהלך הביקורת השניה יש לבדוק אם  קיים  רצף  בסרט            
הקופה הרושמת מתאריך  הביקורת  הראשונה  ועד  ליום            
הביקורת החוזרת. אם יימצא חוסר רצף בסרט הקופה וכן            
חוסר בפעולות כלשהן, אזי הדבר יכול להצביע  על  כך            
שנעשו פעולות שלא נכללו בסרט הקופה הרושמת.                   
                                                                                
2.1.4  במהלך ביקורות של עובדי ניהול ספרים נתגלה כי  סרט            
הקופה הרושמת מכיל רק העתק אחד של סרט  הקופה  ועם            
מסירת תלוש המכירה ללקוח לא נותר בקופה הרושמת  כל            
העתק, כך שלא ניתן לערוך התאמת קופה. יש צורך  בעת            
הביקורת של עובדי ניהול  ספרים  לראות   בעין   את            
                 ִִִִ                                                           
העתק סרט הקופה הרושמת  ולחתום  עליו,  הסרט  חייב             
להישמר כחלק ממערכת ניהול הספרים של הנישום.                  
                                                                                
2.1.5  יש לבדוק אם הספרה "0"  הוקשה  שלא  באמצעות  הקשת            
תקבול, אל ע"י הקשת "0", במקרים רבים יכולה להצביע            
לכאורה על תופעה של אי רישום הכנסות.                         
                                                                                
                                                                                 
2.1.6  יש לבדוק אם הסכומים המופיעים בסרט  הקופה  נמוכים            
ממחירי המוצרים הנמכרים בעסק.                                
                                                                                 
2.1.7  יש לבדוק  אם  נעשה  שמוש  יתר  במקש  "X"  (סגירת            
ביניים).                                                    
                                                                                
יש לציין כי שמוש יתר במקש  "X"  יכול  להצביע  על            
תופעה של אי רישום הכנסות  ע"י  התאמת  נתוני  סרט            
הקופה לפדיון במזומן ובשיקים.                                
                                                                                
2.1.8  האם פרעון האשראי הרשום במחלקת האשראי בקופה  נכלל            
בסך הפדיון של אותו יום.                                     
                                                                                
2.1.9  האם קיימת התאמה  בין  הסכום  המצטבר  עפ"י  הקופה            
הרושמת ("גרנד טוטל") לבין סכום התקבולים  הרשומים            
בספר תקבולים ותשלומים לתקופה מסויימת.                       
                                                                                
                                                                                 
2.2   מונים במוניות  -  במונה  אלקטרוני  המשמש  כקופה  רושמת            
במונית ניתן מבחינה טכנית לאפס נתונים מזכרון המונה  וזאת            
מבלי שניתן יהא לשחזר את המידע שאופס, בדרך זו  אף  נמחקו            
הכנסות של נהגים נוספים שהועסקו במונית.                             
                                                                                
מחלקת החקירות הביאה לדין מספר טכנאי  קופות  רושמות  אשר            
סייעו לבעלי מוניות בהקטנה או באיפוס  סכומי  הכנסה,  דבר            
שהתבטא בהקטנת המחזור.                                              

2.3  יש לציין כי גילוי ממצאים במהלך  הבדיקות  הנ"ל  אין  בכך            
הוכחה "חותכת" כי הופחתו הכנסות, אלא אם הדבר הוכח  באופן            
מוחלט.                                                             
                                                                                
3.  אחריות:   
                                                                                           
3.1  פקידי השומה, סגניהם, רכזי החוליות  והממונים  על  ביקורת            
ניהול ספרים, אחראים לביצוע ההוראה הנ"ל.                            
                                                                                
3.2  יש להעביר תוכן ההוראה למפקחי השומה ולמבקרי ניהול ספרים,            
תוך הדגשת החשיבות של בדיקת סרטי  הקופה  הרושמת  והמונים            
במוניות.                                                           
3.3  יש להעביר מידע למחלקת החקירות  אם  נתגלו  מקרים  שנראים            
לכאורה כי הם פליליים.                                              
                                                                                
                                                                                
ב ב ר כ ה,                                     
                                                                                
נציבות מס הכנסה                                 
 

 חזרה לדף הבית לחץ כאן >>

 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze